Antal besökare i dag:

 

 

Välkommen hit!

S*Sotarhusen's är en Ragdolluppfödning i liten skala i hemmiljö. Mitt mål är att föda upp friska, harmoniska och rastypiska katter främst till sällskap. Men passar någon till utställning eller avel är det bara ett plus i avelsarbetet.

Jag är medlem i Norrskenskatten, Ragdollklubben och Scandinavian Ragdoll Club. Jag arbetar efter SVERAKs regler för uppfödning och jag följer hälsoprogrammet för rasen. 

Welcome to S*Sotarhusen's Ragdoll!

S*Sotarhusen's Ragdoll is a small cattery that breeds those wonderful ragdoll kittens. All the cats live like family members with lots of love. Kittens are available from time to time only as indoor cats to loving and permanent homes.

My goal is to breed healthy ragdoll cats with the typical look and a good temper, ideal as pet at first but also for breeding and show.

I am a member of the Ragdoll Club and Scandinavian Ragdoll Club.

I follow SVERAKs rules for breeding and I follow the program for helth that is in the breed.

    Diplomerad

    uppfödare 2012

   Mitt stamnamn fick jag

   godkännt 2009

Tillstånd enligt

16§ djurkyddslagen

att bedriva kattuppfödning.

Beslut januari 2013.

Jag har tagit examen i

PawPeds internetkurs G1 G2 G3

NYHETER

NEWS

 

Hemsidan uppdaterad 2018-12-06

S*Sotarhusen's Lova

har hälsotestats 18-12-03

ultraljud hjärta/njurar: ua

svar blodprover kommer...

2018-11-03

Finaste Ingtid önskar att få flytta till eget hem

Mer information finns i bloggen /

Ingrid wishes to move to a new home..

20108-07-18

Välkommen till oss!

Vår nya flicka

SE*Seven friends Önska/

Welcome to us!

Our new girl

SE*Seven friends Önska