Fodervärd och att vara fodervärd.

Här beskriver jag i stora drag hur jag har tänkt mig att det ska fungera att vara fodervärd. Inget är hugget i sten utan kan modifieras så att det på bästa sätt ska passa oss bägge.

För att jag som uppfödare ska kunna utveckla min avel så måste jag ibland sätta ut katter på foder. Detta är för att jag vill hålla kattantalet på en rimlig nivå så att jag som uppfödare hinner med samt att katterna trivs och mår bra. Vi tycker det är bättre för katten att komma till ett bra hem redan från början än att bli omplacerade senare. Vi söker fodervärdar till båda hanar och honor.

Om Du efter att ha läst nedanstående information är intresserad av att bli fodervärd till en katt från S*Sotarhusens så är du varmt välkommen att höra av dej, gärna via mail som första kontakt där du kan skriva en liten presentation av dej själv och varför just du skulle vilja vara fodervärd. Därefter kan vi höras vidare för en förutsättningslös diskussion.

Att vara fodervärd innebär en hel del förpliktelser och ansvar, och jag som uppfödare och överlåtare äger fortfarande katten. Att personkemin mellan mig och dig som fodervärd stämmer är naturligtvis en förutsättning. Dessutom ska ett tydligt avtal finnas som vi båda känner oss bekväma med.

Fodervärdar är viktiga tillgångar i avelsarbetet och för rasen, men det kräver lite ansträngningar och flexibilitet från båda parter för att få allt att gå ihop. Även om du, efter att fodervärdskatten har fullgjort sitt avelsarbete kommer att få en underbar sällskapskatt, så är mitt råd att köpa en egen katt om ni inte är beredda på den insats som krävs av en fodervärd.

Vad innebär det att vara fodervärd?

Att vara fodervärd innebär att katten bor hos fodervärden, men att jag (överlåtaren) äger katten och har rätt att ställa ut och använda den i avel i en omfattning och under en tidsperiod som vi avtalar om och som framgår av fodervärdsavtalet. Detta kan se lite olika ut beroende på vad vi kommer överens om. Men vi sätter bara ut katter på halvfoder, och det innebär att fodervärden betalar halva kattungepriset (för närvarande 4000 kr) och jag får en kull för en honkatt (kull med minst två levande ungar vid sex veckors ålder) eller tre parningar som resulterar i dräktig hona om det är hankatt.

Som ägare till katten står jag (överlåtaren) för kattens liv- och veterinärvårdsförsäkring och alla kostnader  som har med avel och utställning att göra. Fodervärden betalar alla kostnader runt kattens vardag - mat, sand, leksaker och veterinärvårdsräkningar om inte veterinärbesöket har att göra med dräktighet eller avel.

Hona: En hona på foder vill jag ska föda sin kull hos fodervärden. Fodervärden måste då vara beredd att passa/ta semester eller dylikt runt de dagar då förlossningen är inplanerad. Ibland kan även kullen behöva extra vård flera veckor efter födseln. Jag som uppfödare förväntar mej att bli kontaktad när ungarna är på väg, då jag kommer direkt - som uppfödare är både honkatten och hennes kull mitt ansvar. Fodervärden får också räkna med att jag som uppfödare regelbundet hälsar på under kullens uppväxt, jag är ju som uppfödare ansvarig för alla katter som föds och växer upp under mitt stamnamn.

Som uppfödare äger jag alla kattungar och bestämmer vem som får köpa dem när det är dags och står för alla deras löpande omkostnader.

Hane: En hane på foder genomför sina parningar hos fodervärden (dvs. honkatterna hälsar på hos fodervärden) eller hemma hos honkatten i undantagsfall. En del hankatter blir fertila tidigt och detta kan ibland leda till problem. En fertil hankatt kan, dock ej alltid, skrika, jama och kan vara oerhört rastlös. I värsta fall kan han också börja strila/markera. Detta är naturligtvis jobbigt för både ägare/fodervärd, och för katten. För en sådan katt är det viktigt att se till att tiden som fertil avelskatt blir så kort som möjligt. Om problem med oroliga och/eller markerande hankatter uppstår som inte fodervärden kan hantera får vi komma överens om en lösning som fungerar såväl för mej som uppfödare, som för katt och fodervärd. Antingen får katten en kort period flytta hem till mej och genomföra sina parningar eller så har fodervärden möjlighet att köpa loss katten till en förutbestämd kostnad (finns i bilaga till fodervärdsavtalet). Då avelskarriären är över vill jag att katten ska få ett bra liv som sällskapskatt hos fodervärden. Normalt övergår katten till fodervärden efter kastration som betalas av mig (överlåtaren).

Går det att ångra sig?

Ja, det kan du. Men precis som när du köper en egen katt är det ett stort ansvar att ta hand om ett liv. Katten bryr sig inte ett dugg om att jag står som ägare - den kommer att se dig som sin matte eller husse. Ta inte en foderkatt "på prov" utan tänk igenom ditt eventuella fodervärdskap lika mycket eller ännu mer än ett kattköp. Alla katter är värda lyckliga och långvariga hem.Ibland finns det goda skäl till varför fodervärdskapet måste omprövas, kanske din livssituation har förändrats på ett sätt som du inte kunnat förutse.

Vem passar att vara fodervärd?

Du som känner dig nyfiken på utställningar och kanske har uppfödarplaner. Att vara fodervärd gör att du får chans att prova på detta. De katter som sätts ut på foder är av bra kvalitét och utställningar kan bli roligt. Du får också möjlighet att testa vad kattuppfödning innebär på gott och ont med stöd av uppfödaren.

Du kanske har ett särskilt intresse för Ragdoll - detta kan vara ett sätt att lära känna och sätta sig in i rasen bättre. Kanske funderar du på en framtida uppfödning och vill skaffa egen erfarenhet och kunskap om rasen?

Kanske du som älskar, men inte har något intresse av utställningar eller framtida avelsarbete, men gärna skulle vilja uppleva att se en kull födas och växa upp? På detta vis får du möjlighet till detta samtidigt som allt som rör aveln sköts av en kunnig uppfödare som också finns till hands och är ansvarig hela vägen.

Det kan förstås finnas andra skäl till att bli fodervärd - Kanske du har köpt en katt i en tidigare kull och vi redan känner varandra och detta känns som rätt steg att ta.

Vem vill jag ha som fodervärd?

Du som är ärlig, klok, älskar katter, är prestigelös och alltid kommer att sätta kattens bästa främst.

Du som har fastnat för just Ragdoll. 

Dig som personkemin stämmer med.

Du som har tid och lust att sätta av den tid som behövs för att föda upp och ta hand om en kull - Hona

Du som har tålamod och lust att lära känna en härlig hankatt - Hane

Du som inte har några andra fertila katter hemma - om du inte har fler katter från mej på foder.

Du som kan garantera att katten endast vistas inomhus/ i innätad rastgård eller balkong.

Du ska bo inom några mils radie från Luleå.