Planer finns för år 2020/ plans 2020

Vi önskar så att de blir sanna/we wish them to be true "Selma"

(N)Aakres RagPride Qt-pi, Rag a 04

Parning planeras under senhösten/

maiting planned for late autumn "Jussi"

S*Sun Hill Dolls 

Just Jussi, Rag n 04


(Pg-fri kull)

Jag söker fodervärd

Läs om fodervärd


HÄR

Kullstamtavla/kitten pedigree


Förväntat utfall/expected outkome:

Hane och hona- bruna, colourpoint, mitted eller bicolour (HM)

Males and females- seal, colourpoint, mitted or bicolour (HM)

____________________________________________________________________________"Kaisastina"

SE*Eltials Caipirinha 

Rag nParning planeras vid nästa löp/

maiting planned at next heat

"Ludde"

SE*Odontassen Ludvig

Rag a 04 (HM)


kullstamtavla/kitten pedigree


Förväntat utfall/expected outkome

Hane och hona- brun eller blå, mitted

Male and female- seal or blue, mitted                    

(Pg-fri kull)

Om intresse finns för dessa kullar så hör av er med ett mail eller telefonsamtal/

If there is interest in these kittens please contact us by email