Läs om fodervärd


HÄR

Planer finns för år 2020/ plans 2020

Vi önskar så att de blir sanna/we wish them to be true
"Kaisastina"

SE*Eltials Caipirinha 

Rag n

kullstamtavla/kitten pedigree


Förväntat utfall/expected outkome

Hane och hona- brun colourpoint eller mitted

Male and female- seal      colourpoint or mitted                    

(Pg-fri kull)

"Jussi"

S*Sun Hill Doll's Just Jussi

Rag n 04

Parning har skett och kattungar väntas  i början av    januari 2021/

Mating has taken place and kittens are expected in early January 2021

Jag söker fodervärd

___________________________________________________________________________


 "Selma"

(N)Aakres RagPride Qt-pi, Rag a 04Parning planeras vid nästa löp/

Maiting at next heat "Jussi"

S*Sun Hill Dolls 

Just Jussi, Rag n 04


(Pg-fri kull)

Kullstamtavla/kitten pedigree


Förväntat utfall/expected outkome:

Hane och hona- bruna, colourpoint, mitted eller bicolour (HM), bärare av blått

Males and females- seal, colourpoint, mitted or bicolour (HM), carrier of blue


Om intresse finns för dessa kullar så hör av er med ett mail eller telefonsamtal/

If there is interest in these kittens please contact us by email