"Kaisastina"

SE*Eltials Caipirinha 

Rag n
Parning planeras

vid nästa löp/

maiting planned

at next heat

"Jussi"

S*Sun Hill Doll's Just JUssi

Rag n 04kullstamtavla/kitten pedigree


Förväntat utfall/expected outkome

Hane och hona- brun colourpoint eller mitted

Male and female- seal      colourpoint or mitted                    

(Pg-fri kull)

Ändring i vår plan. Ludde är nu kastrerad och har flyttat permanent till fodervärden. Det blir Jussi som blir Kaisas kavaljer

Planer finns för år 2020/ plans 2020

Vi önskar så att de blir sanna/we wish them to be true


Jag söker fodervärd

Läs om fodervärd


HÄR


 "Selma"

(N)Aakres RagPride Qt-pi, Rag a 04

Parning planeras under senhösten/

maiting planned for late autumn "Jussi"

S*Sun Hill Dolls 

Just Jussi, Rag n 04


(Pg-fri kull)

Kullstamtavla/kitten pedigree


Förväntat utfall/expected outkome:

Hane och hona- bruna, colourpoint, mitted eller bicolour (HM)

Males and females- seal, colourpoint, mitted or bicolour (HM)

Om intresse finns för dessa kullar så hör av er med ett mail eller telefonsamtal/

If there is interest in these kittens please contact us by email